Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Buk wraz z montażem odnawialnych źródeł energii

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Miasto i Gmina Buk

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: lipiec 2018 – wrzesień 2018
Wartość projektu:

1 782 109,90 zł

Dofinansowanie UE:

1 299 757,38 zł


Zakres projektu:

Projekt obejmował termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Buk:


Ww. budynki wykonane w technologii tradycyjnej. Audyt energetyczny (ex-ante) wykazał konieczność działań termomodernizacyjnych.

Efekty realizacji projektu:

Fotografie: Urząd Miasta i Gminy w Buku
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/termomodernizacja-budynkow-uzytecznosci-publicznej-na-terenie-miasta-i-gminy-buk-wraz-z-montazem-odnawialnych-zrodel-energii