Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Adaptacja i wyposażenie zabytkowego budynku synagogi w Buku na cele kulturalne

Poddziałanie 4.4.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Miasto i Gmina Buk

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: lipiec 2017 – czerwiec 2018
Wartość projektu: 4 320 413,93 zł
Dofinansowanie UE:

2 499 859,60 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu była przebudowa, adaptacja i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku byłej synagogi na potrzeby kulturalno-społeczne. Projekt obejmował również zakup niezbędnego wyposażenia obiektu oraz zagospodarowanie terenu przyległego. Przedsięwzięcie zakładało nadanie nowych funkcjonalności synagodze obejmujących: część dla stałej wystawy muzealnej zlokalizowanej na antresoli oraz przestrzeni na parterze budynku dla wystaw czasowych i różnych wydarzeń kulturalno-społecznych, a także uruchomienie pracowni digitalizacji. Dodatkowo zmodernizowany został budynek toalet publicznych, jako zaplecze sanitarne dla obiektu. 

 

W budynku dawnej synagogi powstał nowoczesny obiekt pełniący funkcje kulturalno-wystawiennicze. Parter budynku jest wielofunkcyjny z możliwością zmian aranżacji wnętrza. W zależności od aranżacji może pełnić funkcje:

  1. sali konferenycjno-koncertowej na maks. 100 osób z wykorzystaniem krzeseł składanych, wyposażonej w ruchomy ekran, rzutnik, nagłośnienie i składany podest, siedziska,
  2. sali wystawienniczej z mobilnymi ścianami działowymi.

 

W części parteru zlokalizowana jest również szatnia. Antresola przeznaczona jest wyłącznie na cele stałej wystawy - powstała nowoczesna przestrzeń ekspozycyjna wyposażona w: gabloty do przechowywania eksponatów z wystawy „Miasto i woda – historie połączone”,  interaktywną księgę multimedialną pozwalającą na przeglądanie zdigitalizowanych eksponatów i materiałów historycznych, ekran oraz kącik dla dzieci wyposażony w skrzynie, poduchy i w elementy edukacyjne.

W ramach projektu powstała pracownia digitalizacji, która pozwala na archiwizację zasobów dokumentów, druków, publikacji i pamiątek rodzinnych związanych z dziedzictwem kulturowym regionu.


Efekty realizacji projektu:Fotografie: Urząd Miasta i Gminy w Buku


Materiał filmowy z otwarcia obiektu:Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/adaptacja-i-wyposazenie-zabytkowego-budynku-synagogi-w-buku-na-cele-kulturalne