Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki

Poddziałanie 4.4.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa
naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Gmina Swarzędz

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: kwiecień 2017 – wrzesień 2018
Wartość projektu:

3 969 893,05 zł

Dofinansowanie UE:

2 248 736,11 zł


Zakres projektu:

Zakres projektu obejmował adaptację, poprzez przebudowę i działania rewitalizacyjne, dawnego budynku strażnicy (remizy ochotniczej straży pożarnej) przy ul. Bramkowej 6 w Swarzędzu na cele kulturalne – Centrum Historii i Sztuki. Budynek pochodzi z pocz. XX w. i poprzez swój układ funkcjonalny i charakter zabudowy (garaże, wieża ćwiczebno – obserwacyjna) wykorzystywany był przez ochotniczą straż pożarną do działalności statutowej.

 

Projekt zakładał prace adaptacyjne (305,61 m2) poprzez stworzenie nowego układu funkcjonalnego pomieszczeń dostosowanego do wymagań Centrum. Na parterze zrealizowano pomieszczenie z kotłem, magazyn, salę biblioteki regionalnej oraz salę główną ze stałą ekspozycją. Na piętrze przygotowano sale wystawowe, salę wielofunkcyjną z oddzielnym aneksem kuchennym oraz węzłem sanitarnym, oraz salę interaktywną wraz z obsługującym ją pomieszczeniem serwerowni. Wieża stanowi dodatkową przestrzeń ekspozycyjną.

 

W celu wzbogacenia oferty kulturalnej dla odwiedzających i zwiększenia możliwości percepcyjnych odbiorców, zdecydowano się na umieszczenie w budynku ekspozycji w zakresie historii Ziemi Swarzędzkiej, historii wielokulturowości narodowej i religijnej, czy też historii rzemiosła i przemysłu swarzędzkiego. Mając na celu uatrakcyjnienie odbioru przez zwiedzających wyposażono Centrum w sprzęt i aplikacje systemów interaktywnych m.in. makieta miasta, interaktywna podłoga, ekran projekcyjny, stanowisko VR, ekspozytor dotykowy informacyjny, sala drewna – leap motion.


Efekty realizacji projektu:

Fotografie: Archiwum Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz


Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań


Materiał filmowy nt. Centrum Historii i Sztuki w Swarzędzu:Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/adaptacja-budynku-remizy-strazackiej-na-cele-swarzedzkiego-centrum-historii-i-sztuki