Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu

Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Powiat Poznański

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: czerwiec 2017 – styczeń 2019
Wartość projektu:

30 911 330,84 zł

Dofinansowanie UE:

16 929 599,98 zł


Zakres projektu:

 

Przedmiotem Projektu jest rozbudowa bazy Centrum Kształcenia Praktycznego na styku z istniejącą zabudową Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu i niezbędnym wyposażeniem, w tym w wysoce specjalistyczny sprzęt techno-dydaktyczny.

 

Nowy budynek dydaktyczny zaprojektowany został na planie litery L jako dwu i trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, w którym wyodrębnione zostaną trzy główne części: dydaktyczna, hotelowo-gastronomiczna (służyć będzie nauce zawodu na potrzeby kierunku gastronomiczno-hotelarskiego i nie będzie miała charakteru komercyjnego), administracyjno-konferencyjna. W podpiwniczeniu budynek będzie pełnił funkcje techniczne i magazynowe oraz znajdą się tam pomieszczenia szatniowe i socjalne.

 

Ponadto zrealizowany został wolnostojący parterowy budynek, w którym zlokalizowana będzie pracownia obsługi diagnostycznej oraz garaż dwustanowiskowy. Cały obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa obiektów wyniosła 3 717,12m² (budynek główny 3.606,93m², pracowania diagnostyki samochodowej 110,19m²).

 

Dodatkowo obiekt ten zaprojektowany został jako obiekt o zmniejszonej klasie zapotrzebowania na energię pierwotną i użytkową, jako obiekt o klasie energooszczędności A zgodnie z wytycznymi programu "Lemur - energooszczędne budynki użyteczności publicznej".

 

W związku z tym, iż główny obiekt bezpośrednio połączony został z istniejącymi obiektami Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu, tworząc zamknięty kwartał zabudowy z wewnętrznym patiem, w ramach Projektu zrealizowane zostały również prace polegające na zmianach zarówno w zakresie istniejących zabudowań jak i zagospodarowania terenu.


Efekty realizacji projektu:
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań


Fotografie: Starostwo Powiatowe w Poznaniu


Materiały filmowe nt. Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu

Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/rozwoj-infrastruktury-centrum-ksztalcenia-praktycznego-w-swarzedzu