Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent:

Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o. /

Gmina Tarnowo Podgórne

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: marzec 2018 – grudzień 2019
Wartość projektu:

14 869 790,00 zł

Dofinansowanie UE:

8 198 216,16 zł


Zakres projektu:

 1. Utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Kokoszczynie
  Lokalizacja: w Kokoszczynie u zbiegu ul. Szerokiej i Dworcowej. Węzeł „Kokoszczyn” jest punktem wyjazdowym. Łączy północną część gminy z centrum (Tarnowo Podgórne) i dalej z Poznaniem. Jest także punktem łączącym z miejscowością Cerekwica, a także w dalszej kolejności z Rokietnicą. Węzeł został utworzony na bazie istniejącej zatoki autobusowej.
  • Wiata przystankowa dla pasażerów wykonana w szkle hartowanym. Wiata mieści co najmniej 10 osób oczekujących na autobus.
  • Parking P&R - zadaszona wiata wykonana w szkle hartowanym. Punkt umożliwia bezpieczne parkowanie co najmniej 10 rowerów.

 2. Utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Ceradzu Kościelnym
  Lokalizacja: w Ceradzu Kościelnym u zbiegu ul. Jankowickiej i Kościelnej. Węzeł „Ceradz Kościelny” jest punktem wyjazdowym dla osób podróżujących z zachodniej części gminy do centralnej (Tarnowa Podgórnego) i dalej do Poznania.
  • Dwie wiaty przystankowe dla pasażerów wykonane w szkle hartowanym. Każda wiata mieści co najmniej 10 osób oczekujących na autobus.
  • Parking P&R - zadaszona wiata wykonana w szkle hartowanym. Punkt umożliwia bezpieczne parkowanie co najmniej 10 rowerów.
  • Posadowienie dwóch elektronicznych tablic informacji pasażerskiej w obu kierunkach.

 3. Utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lusowie
  Lokalizacja: w Lusowie przy ul. Poznańskiej. Węzeł „Lusowo-Centrum” powstanie na bazie zmodernizowanego przystanku na bazie istniejącej zatoki przystankowej wzdłuż ulicy Poznańskiej. Przebieg linii autobusowych ulicami Lipowa-Poznańska w Lusowie wskazuje na potrzebę zlokalizowania miejsca przesiadkowego dla pasażerów z zachodniej i południowej części gminy, chcących podróżować w kierunku Tarnowa Podgórnego i Sadów, a także w dalszej kolejności do Poznania. Ma również pełnić rolę punktu przesiadkowego dla rowerzystów i kierowców samochodów, pozostawiających swoje pojazdy w bezpiecznym miejscu.
  • Wiata przystankowa dla pasażerów wykonana w szkle hartowanym. Wiata pomieści co najmniej 10 osób oczekujących na autobus.
  • Parking P&R - zadaszona wiata wykonana w szkle hartowanym. Punkt umożliwi bezpieczne parkowanie co najmniej 10 rowerów.
  • Posadowienie elektronicznej tablicy informacji pasażerskiej.

 4. Utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Sadach
  Lokalizacja: w Sadach w ciągu Dogi Krajowej nr 92. Węzeł „Sady” jest punktem przesiadkowym dla osób podróżujących z centralnej części gminy (Tarnowa Podgórnego i Lusowa) do Swadzimia, Przeźmierowa i dalej do Poznania. Dla podróżujących z Poznania to punkt przesiadkowy dla mieszkańców miejscowości zachodniej części gminy Lusowo, Lusówko, Jankowice, Ceradz Kościelny.
  • Dwie wiaty przystankowe dla pasażerów wykonane w szkle hartowanym. Każda wiata pomieści co najmniej 10 osób oczekujących na autobus.
  • Parking P&R - zadaszona wiata wykonana w szkle hartowanym. Punkt umożliwi bezpieczne parkowanie co najmniej 10 rowerów.
  • Posadowienie dwóch elektronicznych tablic informacji pasażerskiej w obu kierunkach.
  .
 5. Utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Przeźmierowie
  Lokalizacja: w Przeźmierowie w ciągu Dogi Krajowej nr 92. Węzeł „Przeźmierowo Wiadukt” jest punktem przesiadkowym dla osób podróżujących z całej gminy czyli z kierunku Tarnowa Podgórnego, Sadów do Poznania (głównie w kierunku Ogrody i Junikowo) oraz dla osób podróżujących z Poznania to punkt przesiadkowy dla połączeń z pozostałą częścią gminy, łącznie z kierunkiem nowoutworzonym w stronę Junikowa poprzez Przeźmierowo Centrum.
  • Dwie wiaty przystankowe dla pasażerów wykonane w szkle hartowanym. Każda wiata mieści co najmniej 10 osób oczekujących na autobus.
  • Parking P&R - zadaszona wiata wykonana w szkle hartowanym. Punkt umożliwia bezpieczne parkowanie co najmniej 10 rowerów.
  • Posadowienie dwóch elektronicznych tablic informacji pasażerskiej w obu kierunkach.

 6. Modernizacja zajezdni autobusowej
  Po realizacji inwestycji baza spełniać będzie wymogi w zakresie obsługi technicznej i ochrony środowiska. W ramach inwestycji wprowadzony zostanie nowy system eksploatacji stanowisk przeglądowych, a także możliwość obsługi autobusów 18 metrowych, która w związku z dynamicznym rozwojem transportu publicznego na obszarze gminy jest czynnikiem niezbędnym do poprawnego jej funkcjonowania. Modernizacji poddane zostaną również wyeksploatowane place manewrowe wraz z miejscami parkingowymi dla autobusów. Poprawie ulegnie dzięki temu logistyka i zarządzanie taborem. Inwestycja ma duże znaczenie dla środowiska naturalnego. Zastosowane zostaną innowacyjne rozwiązania w zakresie sposobu ogrzewania oraz zasilania w energię elektryczną. Projektuje się wymianę oświetlenia na system lamp typu LED oraz lepsze doświetlenie budynku światłem naturalnym.

 7. Zakup taboru autobusowego
  W ramach zadania założony jest zakup pięciu sztuk miejskich autobusów (cztery pojazdy 12 metrowe oraz jeden pojazd 18 metrowy). Pojazdy niskopodłogowe, wyposażone w silnik Diesla o klasie spalin Euro 6 i automatyczną skrzynię biegów, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposażenie autobusów: inteligentne systemy informacji pasażerskiej w postaci tablic bazujących na sygnale GPS i ustalających na jego podstawie rzeczywistą lokalizację pojazdu na mapie jego trasy, bramki liczące pasażerów, urządzenia GPS.
  Nowy tabor dowozić będzie pasażerów do nowopowstałych węzłów przesiadkowych. Kursować będzie również na trasie pomiędzy termami w Tarnowie Podgórnym a dworcem PKP w Rokietnicy, która zostanie wydłużona do Dworca autobusowego na os. Sobieskiego w Poznaniu. Mieszkańcy gminy skorzystają z nowej linii za pośrednictwem której uzyskają dostęp do kluczowych celów podróży - w tym przede wszystkim za pośrednictwem kolei oraz nowego bezpośredniego połączenia z tramwajem, skąd będą mogli realizować podróże do północnej części Poznania. Utworzenie nowej linii przyczyni się zatem do integracji różnych form transportu publicznego i usprawni efektywność podróżowania w obrębie aglomeracji poznańskiej.

 8. Promocja projektu oraz transportu publicznego na terenie gminy Tarnowo Podgórne

Ciekawostki:


Efekty realizacji projektu:Zintegrowany węzeł przesiadkowy "Przeźmierowo Wiadukt"

Zintegrowany węzeł przesiadkowy "Ceradz Kościelny"

Zintegrowany węzeł przesiadkowy "Sady Wiadukt"

Zajezdnia autobusowa

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/utworzenie-sieci-zintegrowanych-wezlow-przesiadkowych-na-terenie-gminy-tarnowo-podgorne-wraz-z-inwestycjami-w-tabor-autobusowy-i-zaplecze-techniczne