Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Często zadawane pytania

W tym miejscu będziemy zamieszczać odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/czesto-zadawane-pytania