Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Węzeł przesiadkowy Bolechowo

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Czerwonak
Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji:

listopad 2017 – listopad 2019

Wartość projektu:

4 834 165,83 zł

Dofinansowanie UE:

3 925 218,14 złZakres projektu:
Projekt "Węzeł przesiadkowy Bolechowo" zawierał zadania:

  1. Budowa parkingu P&R i B&R wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do obsługi podróżnych oraz modernizacja ulicy Kolejowej
  2. Budowa ścieki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Obornickiej
  3. Działania informacyjno-promocyjne zachęcające do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności, publicznego transportu zbiorowego, rowerowego lub ruchu pieszego

Efekty realizacji projektu:

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/wezel-przesiadkowy-bolechowo