Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Czerwonak
Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji:

wrzesień 2017 – listopad 2019

Wartość projektu:

2 609 751,27 zł

Dofinansowanie UE:

2 218 288,57 złZakres projektu:

Projekt "Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle" realizowany był w ramach 2 zadań:

Zadanie 1. Budowa parkingu P&R i B&R wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do obsługi podróżnych.

Zadanie 2. Działania informacyjno-promocyjne zachęcające do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności, publicznego transportu zbiorowego, rowerowego lub ruchu pieszego.

 

Efekty realizacji projektu:
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/wezel-przesiadkowy-czerwonak-osiedle