Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Miasto i Gmina Kórnik
Partner:

Powiat Poznański

Okres realizacji:

sierpień 2017 – maj 2019

Wartość projektu:

5 860 344,54 zł

Dofinansowanie UE:

3 782 051,48 złZakres projektu:

Projekt zakładał realizację 3 zadań:

  1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym w miejscowości Szczodrzykowo (stacja Kórnik): działania realizowane przez Wnioskodawcę (Miasto i Gmina Kórnik): parking P&R (22 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), parking B&R z wiatą (20 miejsc), budowa ścieżek rowerowych wzdłuż drogi gm. 329017P o dł. 1189 m i ul. Dworcowej w Szczodrzykowie o dł. 162m, działania realizowane przez Partnera (Powiat Poznański): budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2476P o dł. 676 m. W ramach zadania poniesione zostały też koszty: nadzoru budowlanego i odszkodowania za nabycie gruntów.
  2. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych - zakup materiałów promocyjnych (kubki, koszulki, bidony, saszetki, ulotki, plakaty), informacje w lokalnej prasie, mediach społecznościowych i na stronie www UMiG Kórnik, organizacja pikniku ekologicznego o tematyce dot. transportu niskoemisyjnego (300 os.), cyklu imprez rowerowych (200 os.) i pieszych (100 os.).
  3. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego - zakup 2 szt. autobusów spełniających normy EURO6 emisji spalin, z rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych i nowoczesnymi systemami informacji pasażerskiej.

Efekty realizacji projektu:

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/budowa-zintegrowanego-wezla-przesiadkowego-przy-stacji-kolejowej-kornik-wraz-z-zakupem-srodkow-transportu-publicznego