Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym MOF Poznania w drodze kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Miasto Luboń
Partner:

brak

Okres realizacji: luty 2019 – październik 2019
Wartość projektu:

2 120 013,98 zł

Dofinansowanie UE:

1 681 589,50 zł


Zakres projektu:

Niniejszy projekt koncentrował się wokół działań dot. wdrażania strategii niskoemisyjnej w obszarach funkcjonowania M. Luboń związanych z użytkowaniem energii, zgodnie z koncepcją przygotowaną w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Luboń. Koncept i zakres przedsięwzięcia odpowiadał na potrzeby występujące w zakresie racjonalizacji zużycia i ograniczenia strat energii w sektorze publicznym, podniesienia efektywności energetycznej oraz obniżenia tzw. niskiej emisji dla poprawy jakości powietrza atmosferycznego. Inwestycja ukierunkowana była na osiągniecie powyższych celów  i realizowana w drodze kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu.

 

Kluczowym działaniem w ramach projektu była modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej 4 561,27m2. W ramach prac termomodernizacyjnych zaplanowano także modernizację źródła ciepła w budynku.

 

Zakres prac obejmował głównie:

 

Kubatura termomodernizowanego budynku wyniosła 13 176,79 m3.


Efekty realizacji projektu:


Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-publicznym-mof-poznania-w-drodze-kompleksowej-glebokiej-modernizacji-energetycznej-obiektu-szkoly-podstawowej-nr-2-w-luboniu