Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Miasto Luboń
Partner:

brak

Okres realizacji:

luty 2017 – wrzesień 2020

Wartość projektu:

18 792 586,63 zł

Dofinansowanie UE:

13 017 904,15 złZakres projektu:

Projekt koncentruje się wokół działań zw. z wdrażaniem strategii niskoemisyjnej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej zgodnej z koncepcją przygotowaną dla Miasta Luboń. Realizacja projektu wynika z potrzeby poprawy funkcjonowania transportu publicznego Lubonia jako elementu całościowego systemu transportu publicznego MOF Poznania. Inwestycja ukierunkowana jest na koncentrację transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego.


Zadania w ramach projektu:

  1. Zakup niskoemisyjnych jednostek taboru autobusowego
  2. Modernizacja zaplecza technicznego do obsługi autobusów
  3. Budowa ZWP w Luboniu z parkingiem P&R, B&R, K&R
  4. Budowa odcinka ul. Wschodniej w Luboniu
  5. Budowa systemu roweru miejskiego w Luboniu
  6. Realizacja kompleksowej kampanii informacyjno-promocyjnej
  7. Wykonanie prac przygotowawczych

Przedsięwzięcie jest wykonywane przez Miasto Luboń z podmiotem współrealizującym - P.T. Translub Sp. z o.o.


Efekty realizacji projektu:Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/koncentracja-transportu-publicznego-miasta-lubon-wokol-transportu-szynowego-w-drodze-budowy-zintegrowanego-wezla-przesiadkowego-w-luboniu-wraz-z-dzialaniami-uzupelniajacymi