Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie

Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent: Powiat Poznański
Partner:

brak

Okres realizacji: wrzesień 2018 – sierpień 2021
Wartość projektu:

587 562,50 zł

Dofinansowanie UE:

499 428,12 zł


Zakres projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie dzięki doposażeniu pracowni gastronomicznej, logistycznej i językowej oraz podniesieniu kwalifikacji 2 nauczycielek i 2 nauczycieli a także wsparcie 72 uczniów, w tym 44 uczennic z w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych.

 

Grupę docelową stanowią:

 

Zakres projektu stanowi:

 

Projekt stanowi jeden z 2 komplementarnych projektów, które łącznie mają pozwolić na stworzenie nowoczesnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy,  bazy dydaktycznej w Zespole Szkół w Bolechowie.


Efekty realizacji projektu:

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/horeca-logistic-poprawa-jakosci-ksztalcenia-zawodowego-w-zespole-szkol-im-gen-d-chlapowskiego-w-bolechowie