Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Miasto Poznań
Partner:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z. o. o.

Okres realizacji:

październik 2017 – wrzesień 2020

Wartość projektu:

153 753 113,73 zł

Dofinansowanie UE:

106 611 085,01 zł


Zakres projektu:

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Mieście Poznaniu, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Projekt zakłada dwa główne elementy:


W ramach inwestycji, planuje się między innymi:

  1. Rozbudowę skrzyżowania rondo Rataje w zakresie dobudowy dodatkowych pasów dla pojazdów skręcających;
  2. Przebudowę i rozbudowę skrzyżowań z ulicami przyległymi: (a) Ludwika Zamenhoffa - marsz. J. Piłsudskiego (w tym budowę pasa dedykowanego dla pojazdów skręcających w prawo z ul. Zamenhofa w ul. Piłsudskiego); (b) Ludwika Zamenhoffa – Wioślarska (w tym budowę dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w prawo z ul. Zamenhofa w ul. Wioślarską); (c) Jana Pawła II - Kórnicka; (d) Jana Pawła II – św. Rocha; (e) Bolesława Krzywoustego – Serafitek; (f) Bolesława Krzywoustego – Juracka (w tym budowę dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w prawo z ul. Krzywoustego w ul. Juracka).
  3. Przebudowę i budowę uzbrojenia podziemnego;
  4. Wymianę nawierzchni jezdni;
  5. Przebudowę i budowę chodników, ścieżek rowerowych;
  6. Przebudowę i rozbudowę oświetlenia drogi;
  7. Przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic;
  8. Modernizację Dworca autobusowego na rondzie Rataje.

Efekty realizacji projektu:

Strona internetowa poświęcona inwestycji: www.nowe-rataje.pl


Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/korekta-funkcjonowania-ukladu-komunikacyjnego-w-rejonie-ronda-rataje