Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Miasto Puszczykowo
Partner:

brak

Okres realizacji: maj 2017 – listopad 2017
Wartość projektu:

1 717 470,69 zł

Dofinansowanie UE:

637 732,31 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu była kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

Beneficjenci projektu to pracownicy korzystający z obiektów i interesanci - szacunkowo 260 osób dziennie oraz osoby korzystające z sali sesyjnej UM.

W budynku A zrealizowano: modernizacja instalacji c.o., ocieplenie dachu przybudówki i dachu skośnego, ścian zewn., ścian przy gruncie, wymiana okien i drzwi, oświetlenie świetlówkowe indukcyjne – 28 szt., wymianę świetlówek na rastrowe z zapłonem elektronicznym, oświetlenie żarowe - wymiana istniejących żarówek na świetlówki – 18 szt.

W budynku B zrealizowano: modernizacja instalacji c.o., ocieplenie ścian zewn., dachu płaskiego, wymiana drzwi, oświetlenie świetlówkowe indukcyjne, wymianę świetlówek na świetlówki typu LED – 37 szt., oświetlenie żarowe – 16 szt., wymiana istniejących żarówek na świetlówki typu LED, montaż paneli fotowoltaicznych – 42 szt.


Efekty realizacji projektu:
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/kompleksowa-modernizacja-energetyczna-budynkow-urzedu-miejskiego-w-puszczykowie