Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Mama w pracy - aktywizacja zawodowa osób po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi do lat 3 oraz tworzenie Punktu Opieki Pozytywnego Rozwoju

Poddziałanie 6.4.2. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy
z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

IGD CONSULTING SP Z O.O.

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji:

marzec 2017 – sierpień 2018

Wartość projektu: 1 116 577,10 zł
Dofinansowanie UE:

949 090,53 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu było utworzenie 40 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 na terenie miasta Poznania.

 

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

  1. Przygotowanie do utworzenia 40 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Punkcie Dziennej Opieki Pozytywnego Rozwoju ul. Umultowska 13, Poznań.
  2. Aktywizacja zawodowa 20 osób pozostających bez pracy ze względu na konieczność opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie MOF Poznania.
  3. Funkcjonowanie Punktu Dziennej Opieki Pozytywnego Rozwoju na ul. Umultowskiej 13 w Poznaniu.

Efekty realizacji projektu:
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/mama-w-pracy-aktywizacja-zawodowa-osob-po-przerwie-wynikajacej-z-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3-oraz-tworzenie-punktu-opieki-pozytywnego-rozwoju