Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Rokietnica

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Gmina Rokietnica
Partner:

brak

Okres realizacji: lipiec 2017 – styczeń 2019
Wartość projektu:

3 659 490,02 zł

Dofinansowanie UE:

2 301 812,24 zł


Zakres projektu:

Projekt zakładał realizację 3 zadań:

  1. Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Żydowie - w tym ocieplenie 332.18m2 stropu pod nieogrzewanym poddaszem, budowa instalacji wentylacji mechanicznej ,z odzyskiem ciepła, wymiana 8,58 m2 (5 szt.) okien i 5,54 m2 (2szt) drzwi, usunięcie izolacji i ocieplenie 200,11 m2 ścian zewn. części niskiej (w tym 69,98 m2 cokołów i ścian fundamentowych w gruncie), modernizacja instalacji c.o. (montaż kotła gazowego, urządzeń kotłowni, wymiana instalacji), przebudowa budynku i modernizacja instalacji sanitarnej i elektrycznej w zakresie nie wskazanym w audycie, nadzór budowlany, promocja (3 tablice), opracowanie studium wykonalności - w efekcie realizacji projektu założono redukcję zapotrzebowania na energię cieplną o 68,69%.
  2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Rokietnicy - w tym likwidacja 4,95m2 muru z luxferów, wymiana 279,21 m2 (74 szt.) okien i 9,48m2 (3 szt.) drzwi, ocieplenie 554,72 m2 stropodachu i 1064,72 m2 ścian zewn. budynku B (w tym 288,72 m2 cokołu i ścian fundamentowych w gruncie), modernizacja instalacji c.o. (montaż kotła gazowego, urządzeń kotłowni, wymiana instalacji), montaż instalacji PV o mocy 20,4kW, nadzór budowlany, budki lęgowe (8szt) - w efekcie realizacji projektu założono redukcję zapotrzebowania na energię cieplną o 46,28% i energię elektryczną o 97,56%.
  3. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu - w tym wymiana 170,37 m2 (64 szt.) okien i 8,9 m2 (2 szt.) drzwi, ocieplenie 750,2 m2 stropodachu i 789,74 m2 ścian zewn. szkoły (w tym 211,08 m2 cokołu i ścian fundamentowych w gruncie), montaż instalacji PV o mocy 20,01kW, nadzór budowlany - w efekcie realizacji projektu założono redukcję zapotrzebowania na energię cieplną o 45,61 i energię elektryczną o 92,62%.

Efekty realizacji projektu:Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Rokietnicy
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/termomodernizacja-budynkow-uzytecznosci-publicznej-gminy-rokietnica