Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Wargowo i rozbudowa węzła przesiadkowego Oborniki Miasto

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Oborniki
Partner:

brak

Okres realizacji: marzec 2018 – lipiec 2019
Wartość projektu:

4 906 750,00 zł

Dofinansowanie UE:

3 046 603,62 złZakres projektu:

Przedmiotem projektu była budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Wargowie  oraz rozbudowa zintegrowanego węzła w Obornikach.

Przedsięwzięcie objęło następujące zamierzenia:


Ponadto, P&R zlokalizowany w Obornikach został wyposażony w pawilon automatycznej toalety publicznej, natomiast wiata przystankowa na przystanku północnym w Wargowie została zintegrowana z zadaszeniem parkingu rowerowego - jedno wspólne, spójne kompozycyjnie zadaszenie. Projekt objął również działania informacyjno-promocyjne.

Realizacja zadania poprawiła płynność transportu w ww. miejscowościach oraz dla wielu osób skróciła czas przejazdu do pracy.

Przedsięwzięcie realizowane było w trybie "zaprojektuj i wybuduj".


Efekty realizacji projektu:


Węzeł przesiadkowy Wargowo
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/poznanska-kolej-metropolitalna-wezly-integracji-budowa-systemu-funkcjonalnych-punktow-przesiadkowych-budowa-zintegrowanego-wezla-przesiadkowego-wargowo-i-rozbudowa-wezla-przesiadkowego-oborniki-miasto