Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej

Poddziałanie 4.4.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Muzeum Śremskie w Śremie

Partner:

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego
- Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Okres realizacji:

kwiecień 2014 – grudzień 2018

Wartość projektu: 7 885 671,66 zł
Dofinansowanie UE:

6 683 587,89 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu była modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej.

 

I etap inwestycji (początek w 2014 r.):

Budynek główny Muzeum Śremskiego: roboty związane głównie z konstrukcją dachu, poszyciem dachowym i kondygnacją piętra, zasadnicze prace dekarskie i prace związane z wymianą stropu, a także prace w ogrodzie, modernizacja zejścia do promenady, oświetlenie i nawierzchnia w amfiteatrze, wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

 

II etap (początek w 2015 r.):

 

III etap (2018/2019 r):


Efekty realizacji projektu:
Fotografie: Muzeum Śremskie w Śremie, Urząd Miejski w Śremie
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/modernizacja-muzeum-sremskiego-poprzez-rozbudowe-budynku-muzeum-o-pawilon-wystawowy-i-sale-widowiskowa-oraz-utworzenie-nowoczesnej-multimedialnej-interaktywnej-ekspozycji-stalej