Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu - etap II

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Miasto Poznań
Partner:

brak

Okres realizacji (przewidywany):

luty 2017 – październik 2020

Wartość projektu:

13 050 731,45 zł

Dofinansowanie UE:

8 960 148,17 zł


Zakres projektu:

Projekt obejmuje wybudowanie trzech zintegrowanych węzłów przesiadkowych, umożliwiających dogodną zmianę środka  transportu, łączących transport kolejowy, autobusowy, tramwajowy, samochodowy, motocyklowy, rowerowy i pieszy. Projekt obejmuje budowę nowych, utwardzonych nawierzchni placów/zatok parkingowych o łącznej pojemności 207 miejsc postojowych, w tym 10 miejsc dla użytkowników z  niepełnosprawnościami.

Projekt jest realizowany w następujących lokalizacjach:


W każdej z trzech lokalizacji oprócz nowej nawierzchni powstaną:


Projekt obejmuje również  instalację systemu zarządzania parkingami P&R wraz z integracją z istniejącym systemem centralnym. W skład systemu wchodzą: kasa biletowa, elektroniczna, interaktywna tablica informacji pasażerskiej, elektroniczne tablice drogowe, terminal wjazdowy i wyjazdowy oraz elektroniczna tablica zmiennej treści.


Obiekty zostaną ogrodzone i wyposażone w szlabany wjazdowe i wyjazdowe oraz będą dostępne za opłatą, stanowiącą równowartość  biletu 24-godzinnego  na przejazdy transportem publicznym (opłata obejmuje bezpłatne udostępnienie takiego biletu użytkownikowi)  lub bezpłatnie dla posiadaczy dłuższego, sieciowego abonamentu czasowego (w systemie PEKA) na przejazdy takim transportem.


Efekty realizacji projektu:

Węzeł przesiadkowy w rejonie ulic św. Michała, Warszawskiej i Świętojańskiej (Parking - św. Michała)Węzeł przesiadkowy w rejonie przystanku kolejowego Poznań-Strzeszyn, ograniczonego od północy ul. Biskupińską (Parking - Strzeszyn)

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/budowa-systemu-parkingow-park-ride-w-poznaniu-etap-ii