Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Rozbudowa systemu tras rowerowych w ramach rozwoju transportu niskoemisyjnego w Gminie Śrem. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Śrem – Psarskie

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania

Beneficjent: Gmina Śrem
Partner:

brak

Okres realizacji:

Wartość projektu:

4 255 553,63 zł

Dofinansowanie UE:

3 617 220,58 złZakres projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej Śrem – Psarskie wraz z systemem oświetlenia oraz parkingami „Bike&Ride”, wyznaczenie pasa ruchu dla rowerów w miejscowości Psarskie w ciągu ulic: Astrowa, Azaliowa, Fiołkowa oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Fabrycznej w Śremie.

Ścieżka pieszo-rowerowa Śrem-Psarskie przebiegać będzie wzdłuż zalewu śremskiego obejmującego obręb Śremu i Psarskiego (odcinek łączący ul. Liliową z ul. Sikorskiego i Sikorskiego z ul. Malczewskiego) oraz wzdłuż ulicy Malczewskiego po istniejącym w terenie chodniku. W ciągu ścieżki pieszo-rowerowej zaprojektowano 4 miejsca obsługi rowerzystów „Bike&Ride” wyposażone w stojak dla rowerów (sześciostanowiskowy), utwardzenie, ławki oraz pojemniki na odpady. W miejscach tych zamontowane zostaną także tablice informacyjne. W ramach projektu wykonany zostanie system energooszczędnego oświetlenia ścieżki i monitoring. Projekt swym zakresem obejmuje również wyznaczenie pasa dla ruchu rowerowego w ciągu ulic Astrowej, Azaliowej i Fiołkowej w Psarskim. Zaplanowano również budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Fabrycznej w Śremie oraz utworzenie na końcu ścieżki parkingu rowerowego „Bike&Ride” z 6-cioma stojakami na rowery.

Zakres projektu obejmuje również przeprowadzenie działań promocyjnych w zakresie mobilności zrównoważonej, w szczególności komunikacji rowerowej. Celem kampanii promocyjnej jest zachęcenie mieszkańców do korzystania z roweru jako taniego, efektywnego, bezpiecznego i przyjaznego środowisku środka transportu oraz wywołanie pozytywnych skojarzeń i zachowań dotyczących transportu zrównoważonego.

Efekty realizacji projektu:Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/rozbudowa-systemu-tras-rowerowych-w-ramach-rozwoju-transportu-niskoemisyjnego-w-gminie-srem-budowa-sciezki-pieszo-rowerowej-srem-psarskie