Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - system tras rowerowych wraz z infrastrukturą - etap II

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania

Beneficjent: Gmina Swarzędz
Partner:

brak

Okres realizacji:

2021 - 2022

Wartość projektu:

1 367 721,31 zł

Dofinansowanie UE:

1 153 203,04 złZakres projektu:

Projekt zakłada realizację 2 zadań:
  1. Stworzenie trasy rowerowej od ul. Rivoliego (sołectwo Zalasewo) do Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Swarzędzu (Dworzec PKP)-trasa rowerowa o długości 0,933 km, nawierzchnia z asfaltobetonu w ul. Rivoliego i Mokrej oraz z kostki betonowej w pozostałej części; 4 parkingi B&R na łącznie 231 stanowisk postojowych, 17 nowych punktów świetlnych (LED, o mocy 32 W każda), mała architektura (podpórki dla rowerów, stacje napraw, itp.), nadzór inwestorski, tablice informacyjne w miejscu realizacji projektu.
  2. Działania informacyjno – promocyjne – kampania, której głównym celem będzie promowanie korzystania z transportu publicznego, rowerowego i pieszego oraz informowanie mieszkańców o utworzonej nowej infrastrukturze. Przedsięwzięcie będzie promowane przez: ulotki (projekt + druk), organizację pikniku rowerowego, gadżety promujące transport niskoemisyjny (projekt + wykonanie), informacje na podstronie internetowej poświęconej komunikacji miejskiej oraz w mediach społecznościowych. Działania informacyjno-promocyjne podejmowane w ramach projektu mają na celu zachęcenie mieszkańców Gminy Swarzędz do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności miejskiej – publicznego transportu zbiorowego, rowerowego, ruchu pieszego.

Efekty realizacji projektu:Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/rozwoj-niskoemisyjnej-mobilnosci-miejskiej-na-terenie-gminy-swarzedz-system-tras-rowerowych-wraz-z-infrastruktura-etap-ii