Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Konferencja „Samorządy Przyjazne Życiu” pod znakiem mobilności i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 23-24.05.2023W dniach 23-24 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyła się druga już edycja konferencji w ramach cyklu spotkań pod hasłem „
Samorządy Przyjazne Życiu”. W tym roku jej tematem przewodnim była „Mobilność a wyzwania współczesnych czasów”. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Polską Unię Aktywności Mobilnej i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.


W pierwszym dniu wydarzenia uczestnicy mogli poznać doświadczenia miast i gmin osiągających największe sukcesy w tworzeniu wysokiej jakości życia. Doświadczenia te wskazują, że wiele z nich zależy od przyjęcia odpowiednich zasad kształtowania rozwoju lokalnego, uwzględniających zalety zrównoważonej mobilności.

Po przywitaniu przez gospodarzy konferencji - Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka, Zastępcy Prezydenta Gdańska Piotra Kryszewskiego oraz Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacka Bogusławskiego - rozpoczęliśmy FORUM SAMORZĄDOWE z udziałem Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Mariusza Wiśniewskiego, Wiceprezydenta m. st. Warszawy Michała Olszewskiego, Wiceprezydenta Wrocławia Renaty Granowskiej, Michał Wolański –  Prezesa Zarządu Wolański sp. z o.o., oraz Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierza Karolczaka.

Następnie premierowo zaprezentowany został raport ogólnopolski Badania Klimatu Rowerowego 2022, po czym poznaliśmy laureatów Rankingu Miast i Gmin Przyjaznych Rowerzystom. Wyróżnienie otrzymały samorządy, które uzyskały w badaniu najlepsze wyniki. Podczas briefingu prasowego, który odbył się nieco później, samorządowcy przedstawili korzyści płynące z badania.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się panelem dyskusyjnym pt. "Transport publiczny: blaski i cienie" z udziałem senatora Ryszarda Świlskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Mariusza Wiśniewskiego, Zastępcy Prezydenta Gdańska Piotra Kryszewskiego, Wicestarosta Poznańskiego Tomasza Łubińskiego oraz Roberta Pilarczyka - dyrektora Departamentu Transportu UMWW.

Drugi dzień konferencji pod znakiem ZIT

Z kolei drugi dzień konferencji skupiony był wokół Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz funduszy unijnych.

Michał Nowak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej omówił wyzwania dla obszarów funkcjonalnych w perspektywie finansowej UE 2021 – 2027, a Joanna Świderska - Dyrektor Departamentu Projektów Miejskich CUPT wskazała na możliwość wsparcia przedsięwzięć samorządowych ze środków UE w obszarze mobilności.

Następnie Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań – Piotr Wiśniewski – wprowadził uczestników w meandry Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w aktualnej i poprzedniej perspektywie finansowej. W prezentacji Dyrektora można było dowiedzieć się o zrealizowanych inwestycjach w Metropolii Poznań tj. węzły przesiadkowe, trasy rowerowe, projekty termomodernizacyjne i dotyczące renowacji zabytków, przedsięwzięcia edukacyjne, projekty związane z opieką społeczną i zdrowotną oraz wsparciem dla rodziców wracających na rynek pracy.

Bardzo ciekawą perspektywę wdrażania ZIT nakreślili włodarze dwóch samorządów Metropolii Poznań - Marian Szkudlarek (Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz) oraz Włodzimierz Kaczmarek (Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły), którzy w swoich wystąpieniach przedstawili Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie realizacji spójnej wizji rozwoju samorządu lokalnego osadzonej w realiach aglomeracji poznańskiej.

Następnie odbył się panel dyskusyjny o inwestycjach w trudnych czasach. Panel dotyczył w sposób szczególny strategii inwestycyjnych samorządów w obszarach metropolitalnych wobec wyzwań przyszłości z wykorzystaniem środków UE, w tym środków ZIT. W panelu dyskusyjnym uczestnicy odnieśli się do doświadczeń z wdrażania ZIT w perspektywie 2013-2020. W rozmowach odnoszono się również do metropolizacji procesów integracyjnych na obszarach funkcjonalnych naszych miast, w szczególności w zakresie kształtowania spójnego systemu transportu publicznego przyjaznego naszym mieszkańcom.

Uczestnikami panelu byli: Joanna Świderska (Dyrektor Departamentu Projektów Miejskich CUPT), Dorota Perło (Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego), Roman Walaszkowski (Dyrektor Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego) Piotr Wiśniewski (Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań), Tomasz Fijołek (Dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich). Natomiast za moderację dyskusji odpowiedzielny był niezawodny prof. UAM dr hab. Mikołaj Tomaszyk z Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem WNPiD UAM.

Konferencja zakończyła się krótki podsumowaniem i podziękowaniami ze strony Burmistrza Mariana Szkudlarka.

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań


Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/konferencja-samorzady-przyjazne-zyciu-pod-znakiem-mobilnosci-i-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-23-24-05-2023