Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Kontakt

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań

ul. Kościelna 37

60 - 537 Poznań

tel. 61 669 80 52

fax. 61 669 80 55

e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl
www.metropoliapoznan.pl

 

Dyrektor:

Piotr Wiśniewski

tel. 61 669 80 52

e-mail: piotr.wisniewski@metropoliapoznan.pl

 

Pełnomocnik Zarządu ds. kolei metropolitalnej:
Bogdan Frąckowiak

tel. 61 669 80 52

e-mail: bogdan.frackowiak@metropoliapoznan.pl

Zespół ds. realizacji zadań IP dla ZIT:

tel. 61 669 80 54

fax. 61 669 80 55

e-mail: zit@metropoliapoznan.pl

 

Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/kontakt