Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Harmonogram naboru wniosków

W harmonogramie wskazano terminy (kwartały), w których ukażą się ogłoszenia o konkursach. Jest to równoznaczne z rozpoczęciem naboru w rozumieniu możliwości przygotowania wniosków roboczych w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI2014+).


Harmonogram może być aktualizowany w ciągu roku.


Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2020 (styczeń 2020) (775.0 KB)


Wykaz zmian do harmonogramu naborów na rok 2020 (styczeń 2020) (460.0 KB)

Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/harmonogram-naboru-wnioskow