Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Gmina Rokietnica

Gmina w liczbach (2022):     

 

Typ gminy

wiejska

Powierzchnia

79 km2

Liczba mieszkańców

23 470

Gęstość zaludnienia

296 osób/km2

Liczba sołectw

10

Dochody gminy ogółem

126 100 000 zł

Dochody gminy na mieszkańca

5 400 zł

Liczba podmiotów gospodarczych

3 774

Liczba podmiotów gospodarczych
na 1000 mieszkańców

161

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym

42

 

Gmina Rokietnica jest przykładem wyjątkowo intensywnej suburbanizacji. Dotychczasowe pola uprawne coraz częściej zamieniają się w nowe osiedla mieszkaniowe. Przyrodniczym wyróżnikiem gminy pozostaje malownicza dolina Samicy Kierskiej, będąca częścią sieci Natura 2000. O indywidualnym charakterze gminy decydują nietypowe obiekty i wydarzenia takie jak m.in. pełnowymiarowe pola golfowe oraz impreza plenerowa „Rokietnicki rumpuć”.

W ostatnich latach odnotowano znaczący wzrost liczby mieszkańców, szczególnie w południowej części gminy, ze względu na dynamiczną migrację ludności z terenu Poznania. Powstały liczne osiedla deweloperskie oraz domy jednorodzinne. Zmiany demograficzne i urbanistyczne wpłynęły na konieczność podjęcia szerokich inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej.

Jednym z ważniejszych szlaków transportowych w gminie jest przebiegająca przez jej zachodnią część droga wojewódzka nr 184 Poznań-Szamotuły. Położenie komunikacyjne gminy poprawiło się jednak zdecydowanie po oddaniu do użytku zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu drogi ekspresowej S11 z węzłami w Rokietnicy i Kobylnikach. Rozwój gospodarczy gminy nabierze z pewnością jeszcze większej dynamiki po zakończeniu modernizacji linii kolejowej Poznań-Szczecin.

Czy wiesz, że?

Najbardziej znana cykliczna impreza plenerowa w gminie Rokietnica odbywa się w pierwszą sobotę września pod hasłem „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć”. Jej celem jest propagowanie wielkopolskich tradycji, zwyczajów i folkloru, a centralne miejsce zajmuje wielki 1600-litrowy garnek „rumpucia” czyli gęstej zupy jarzynowej z kapustą, ziemniakami i wędzonką, którą może nasycić się każdy uczestnik biesiady.

Strona internetowa gminy: www.rokietnica.pl
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/zit-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-poznania/czlonkowie-stowarzyszenia/gmina-rokietnica