Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe 14.12.2015

W związku z zaplanowanym na pierwszy kwartał 2016 roku ogłoszeniem naboru wniosków w ramach Strategii ZIT na projekty dot. zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP) organizujemy spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli członków Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele IP WRPO 2014+ (Biuro ZIT) oraz IZ WRPO 2014+ (UMWW) a także doradcy energetyczni WFOŚiGW.

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015 r. w Poznaniu, w sali B 309-310 (III piętro) Instytutu Logistyki i Magazynowania
przy ul. E. Estkowskiego 6 w Poznaniu. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10:00 i potrwa prawdopodobnie do godziny 14.00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy potwierdzenie uczestnictwa drogą mailową.
Dodatkowe informacje pod nr tel. (61) 669 80 54
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/spotkanie-14-12-2015