Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Przedłużenie naborów wniosków w ramach trwających konkursów 8.1.4 oraz 8.3.4

Ze względu na liczne zapytania ze strony potencjalnych Beneficjentów kierowane do Związku ZIT MOF Poznania dotyczące możliwości
wydłużenia naboru w ramach konkursów nr RPWP. 08.01.04-IZ.00-30-001/19 oraz RPWP. 08.03.04-IZ.00-30-001/19, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków w ramach przedmiotowych konkursów do dnia 17 maja 2019 r.

Powyższa decyzja umotywowana jest występującym aktualnie w systemie oświaty przejściowym brakiem dyspozycyjności kadr skutkującym występowaniem problemów w opracowaniu wniosków o dofinansowanie.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

Informacja nt. zmian została opublikowana także na podstronach naborów.

Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/nabory/przedluzenie-naborow-wnioskow-w-ramach-trwajacych-konkursow-8-1-4-oraz-8-3-4/rvy