Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Kuriera Metropolitalnego (maj 2019)


Kurier Metropolitalny - maj 2019

W najnowszym numerze "Kuriera Metropolitalnego", miesięcznika wydawanego przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, polecamy między innymi artykuły o: kolejnych połączeniach PKM w kierunku Kostrzyna i Gniezna, doradztwie dla beneficjentów programu "Czyste powietrze", projekcie senioralnym "Czas na seniora".

Kurier Metropolitalny - maj 2019 (7.1 MB)
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/dzialania-promocyjne/zapraszamy-do-lektury-najnowszego-numeru-kuriera-metropolitalnego-maj-2019/rve