Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 3.7 z dnia 14 czerwca 2019r.)

W dniu 14 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+.

Tabela przyjętych zmian w stosunku do wersji 3.6 oraz aktualna wersja dokumentu (3.7) wraz z załącznikami dostępna jest na podstronie Dokumenty programowe WRPO 2014+.

Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/prawo-i-dokumenty/zmiany-do-szoop-wrpo-2014-uszczegolowienie-wersja-3-7-z-dnia-14-czerwca-2019r/rj3