Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Spotkanie dla beneficjentów poddziałań 3.2.3, 3.3.3 (Typ I i Typ II) oraz 4.4.3 - 27.09.2016

Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zapraszają we wtorek 27 września 2016 roku na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+. Szkolenie dotyczyć będzie poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania, poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych ZWP), poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu II rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania) oraz poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonymi w dniu 30 sierpnia 2016 r. konkursami na poddziałania 3.2.3, 3.3.3 (Typ projektu I), 3.3.3 (Typ projektu II) oraz 4.4.3. Podczas szkolenia zostanie omówiona m.in. dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów (strategiczne, formalne i merytoryczne). Przedstawione zostaną również informacje nt: Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.


Szkolenie odbędzie się w Poznaniu we wtorek 27 września 2016r. o godz. 9.00 w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania
ul. Estkowskiego 6, sala B 309-310 (III piętro).


Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 21 września br. wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”. Liczba miejsc jest ograniczona – wysłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego wpisu na listę obecności. Dzień przed szkoleniem mailem otrzymają Państwo potwierdzenie udziału lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.


Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.


W przypadku dojazdu samochodem osobowym informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu oraz na pobliskim parkingu buforowym – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Program_szkolenia_27.09.2016

Lokalizacja:Prezentacje ze szkolenia:


Zakres rzeczowy projektów wraz z oceną strategiczną ZIT - konkurs 3.2.3

Zakres rzeczowy projektów wraz z oceną strategiczną ZIT - konkurs 3.3.3 Typ I

Zakres rzeczowy projektów wraz z oceną strategiczną ZIT - konkurs 3.3.3 Typ II

Zakres rzeczowy projektów wraz z oceną strategiczną ZIT - konkurs 4.4.3

Ocena projektów IZ WRPO - pomoc publiczna - konkurs 4.4.3

Zaprezentowanie Lokalnego Systemu Informatycznego


Dokumentacja zdjęciowa:
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/spotkanie-dla-beneficjentow-poddzialan-3-2-3-3-3-3-typ-i-i-typ-ii-oraz-4-4-3-27-09-2016