Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - system tras rowerowych wraz z infrastrukturą

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania

Beneficjent:

Gmina Swarzędz

Partner:

brak

Okres realizacji (przewidywany): sierpień 2017 – grudzień 2018
Wartość projektu:

2 543 209,98 zł

Dofinansowanie UE:

2 161 728,48 zł


Zakres projektu:


1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Parku Botanicznego do ul. Cieszkowskiego w Swarzędzu

W ramach zadania przeprowadzone zostały następujące prace budowlane: zerwanie istniejącej nawierzchni, korytowanie ścieżki, wykonanie podbudowy drogi, wykonanie nawierzchni z warstwą ścieralną-asfaltobetonową o grubości 5 cm, przedłużenie istniejącego przepustu pod kładką, wykonanie podziemnej instalacji elektrycznej, montaż latarni drogowych – 75 kompletów z lampami LED, montaż barierek oraz płotków zabezpieczających oraz montaż tablic informacyjnych, zagospodarowanie terenu. Nad pracami budowlanymi został prowadzony nadzór.

 

Podstawowe parametry drogi:


2. Działania informacyjno-promocyjne, na które składały się działania dotyczące promocji transportu niskoemisyjnego i publicznego oraz dotyczące współfinansowania projektu ze środków UE.


Efekty realizacji projektu:

Fotografie: Tomasz Rybarczyk, Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/rozwoj-niskoemisyjnej-mobilnosci-miejskiej-na-terenie-gminy-swarzedz-system-tras-rowerowych-wraz-z-infrastruktura