Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Dopiewo – stacja Palędzie i stacja Dopiewo

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Dopiewo
Partner:

brak

Okres realizacji (przewidywany): lipiec 2017 – czerwiec 2019
Wartość projektu:

11 516 782,02 zł

Dofinansowanie UE:

7 672 855,81 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest  budowa dwóch zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP) – stacja Palędzie i stacja Dopiewo w gminie Dopiewo w ramach ZIT dla MOF Poznania.


W ramach projektu zaplanowano realizacją następujących zadań:

1. budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego – stacja Palędzie, w którego skład wchodzi:


2. budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego – stacja Dopiewo:


3. nadzór inwestorski,

4. przeprowadzenie kampanii promocyjnej „Kolej na kolej” – 1 szt.,

5. informacja i promocja projektu.


Znaczenie projektu:


Ciekawostki:


Efekty realizacji projektu:


Węzeł przesiadkowy Palędzie/Dąbrówka


Węzeł przesiadkowy DopiewoFotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Materiał filmowy nt. węzła przesiadkowego w Palędziu/DąbrówceAdres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/budowa-systemu-zintegrowanych-wezlow-przesiadkowych-w-gminie-dopiewo-stacja-paledzie-i-stacja-dopiewo