Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Miasto Puszczykowo

Miasto w liczbach (2022):     

 

Typ gminy

miejska

Powierzchnia

16 km2

Liczba mieszkańców

9 376

Gęstość zaludnienia

572 osób/km2

Dochody gminy ogółem

65 400 000 zł

Dochody gminy na mieszkańca

7 000 zł

Liczba podmiotów gospodarczych

2 145

Liczba podmiotów gospodarczych
na 1000 mieszkańców

229

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym

39

 

Puszczykowo jest najmłodszym i najbardziej zielonym miastem w Metropolii Poznań. Położone nad Wartą, w otoczeniu lasów Wielkopolskiego Parku Narodowego jest jednym z bardziej malowniczych i atrakcyjnych turystycznie miejscowość w okolicy Poznania. Nie może więc dziwić, że leżące niedaleko Poznania Puszczykowo na miejsce swojego zamieszkania wybierały tak znane osoby, jak Arkady Fiedler czy Cyryl Ratajski.

O atrakcyjności Puszczykowa w dużej mierze stanowi jego usytuowanie i walory środowiskowe. Połowę powierzchni Puszczykowa zajmują lasy, w większości znajdujące się w obrębie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Od drugiej połowy XIX w. Puszczykowo stało się miejscem wypoczynku mieszkańców Poznania. Powstawały tu pensjonaty, restauracje oraz podmiejskie rezydencje. Rozproszona zabudowa willowa sprawiła, że Puszczykowo nabrało niepowtarzalnego w skali Metropolii charakteru miasta-ogrodu, który zachował się do dziś.

Współczesne Puszczykowo nadal pełni przede wszystkim funkcję rezydencjalną oraz turystyczną jako brama do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Otoczenie lasów i nieduża powierzchnia miasta sprawiają, że możliwości wprowadzenia nowej zabudowy są tutaj ograniczone.

Pomimo niewielkiej powierzchni Puszczykowo ma aż dwie stacje kolejowe, które są interesującym przykładem drewnianej architektury dworcowej.

Czy wiesz, że?

W okresie międzywojennym ruch wycieczkowy w Puszczykowie był w niedziele i święta tak duży, że pociągi z poznańskiego Dworca Letniego (dla których zbudowano dodatkowy tor) kursowały co 10 minut.

W Puszczykowie znajduje się Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera (1894-1985), poświęcone życiu i twórczości tego słynnego pisarza i podróżnika.

Strona internetowa miasta: www.puszczykowo.pl
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/zit-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-poznania/czlonkowie-stowarzyszenia/miasto-puszczykowo