Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Spotkanie dla potencjalnych beneficjentów poddziałań 8.1.4 Typ II, 8.3.4 Typ I, 9.3.4 - 15.01.2018
Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zapraszają w poniedziałek 15 stycznia 2018 roku na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+. Szkolenie dotyczyć będzie poddziałań: 8.1.4 Typ II, 8.3.4 Typ II oraz 9.3.4.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym w dniu 28 listopada 2017 r. konkursami dla poddziałań:

Podczas szkolenia zostanie omówiona m.in. dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt: Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), oraz dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych.


Szkolenie odbędzie się w Poznaniu w poniedziałek 15 stycznia 2018r. od godz. 10.00 w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, sala B 309-310 (III piętro). Wejście do budynku od strony ul. Estkowskiego.


Zainteresowanych szkoleniem serdecznie zapraszamy. Nie ma konieczności wcześniejszego wysyłania zgłoszeń - potwierdzenie obecności na szkoleniu zostanie zapewnione poprzez wpis na listę obecności w dniu szkolenia.


Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.


W przypadku dojazdu samochodem osobowym informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu oraz na pobliskim parkingu buforowym – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Budynek w którym odbywa się szkolenie jest przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obiekt jest wyposażony w windę oraz dostępną toaletę.

Program szkolenia 15.01.2018 (398.0 KB)

Prezentacje ze szkolenia:

Zakres rzeczowy projektów wraz z oceną strategiczną ZIT [776.0 KB]
Ocena projektów w ramach WRPO 2014+ [421.0 KB]
Lokalny System Informatyczny LSI 2014+ [1.5 MB]
Umowa o dofinansowanie - poddziałania 8.3.4 i 8.1.4 [422.0 KB]
Zasady udzielania zamówień [371.0 KB]

Lokalizacja:


Dokumentacja zdjęciowa:Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/spotkanie-dla-potencjalnych-beneficjentow-poddzialan-8-1-4-typ-ii-8-3-4-typ-i-9-3-4-15-01-2018