Już 72 projekty ZIT z umowami o dofinansowanie na kwotę dotacji ponad 542 mln zł

Do początku stycznia 2018 roku w ramach ZIT dla MOF Poznania podpisano umowy o dofinansowanie 72 projektów zlokalizowanych na terenie Metropolii Poznań. Realizacja przedsięwzięć wpłynie na zwiększenie jakości życia mieszkańców aglomeracji poznańskiej.


W grudniu 2017 roku podpisano 7 umówi o dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących węzłów przesiadkowych, w ramach których powstanie nowoczesna infrastruktura komunikacyjna powiązana z transportem kolejowym i tramawajowym. Zrealizowane zostaną punkty przesiadkowe, parkingi P&R i B&R, przystanki komunikacji publicznej, drogi rowerowe itp.

Tytuły dofinansowanych projektów:

  • Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle
  • Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje
  • Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie
  • Zwiększenie integracji różnych form transportu wraz z poprawą dostępu do transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie miasta Szamotuły
  • Węzeł przesiadkowy Rokietnica
  • Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I
  • Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą


Zapraszamy do zapoznania się z infografiką ukazującą postęp we wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Metropolii Poznań.infografika ukazująca postęp we wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Metropolii Poznań.

Skontaktuj się z nami
Stowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8
61-124 Poznań
tel. 61 669 80 52, fax. 61 669 80 55
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl
Fundusze EuropejskieRzeczpospolita PolskaSamorząd Województwa WielkopolskiegoUnia Europejska