Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

W dniu 2 marca 2023 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na najbliższe 12 miesięcy. Harmonogram pozwoli potencjalnym wnioskodawcom zorientować się w możliwościach uzyskania dofinansowania określonych projektów oraz zaplanować działania związane z ubieganiem się o dofinansowanie. Harmonogram będzie aktualizowany przez Instytucję Zarządzającą nie rzadziej niż raz na kwartał.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (624.7 KB)