Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2020 (styczeń 2020)

Publikujemy aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2020. Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu zostały umieszczone w Wykazie zmian do Harmonogramu naborów wniosków.


Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2020 (styczeń 2020) (775.0 KB)

Wykaz zmian do harmonogramu naborów na rok 2020 (styczeń 2020) (460.0 KB)