Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2020 (wrzesień 2020)

Publikujemy aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2020. Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu zostały umieszczone w Wykazie zmian do Harmonogramu naborów wniosków.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2020 (wrzesień 2020 r.) (787.9 KB)

Wykaz zmian do Harmonogramu naborów wniosków (wrzesień 2020 r.) (250.7 KB)