Zobacz najczęsciej zadawane pytania - konkurs 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania (matematyka i informatyka)

Informujemy, że na podstronie naboru umieściliśmy najczęsciej zadawane pytania wraz z odpowiedziami - konkurs do poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznani, Typ projektu II Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Link do podstrony naboru