Zwiększenie alokacji w konkursie rowerowym (poddziałanie 3.3.3. Typ II)

W dniu 13 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwały nr 2901/2020 i 2902/2020, na mocy
których zwiększono alokację w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20 do kwoty 10 850 000,00 PLN.

Nabór wniosków w konkursie do poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania, zakończył się w dniu 30 września br. i obecnie trwa ocena złożonych wniosków.


AKTUALNY Regulamin - od 13.11.2020 (567 KB)

Uchwała Nr 2901/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.11.2020 r. (45 KB)

Załącznik do Uchwały Nr 2901/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego (438 KB)

Uchwała Nr 2902/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.11.2020 r. (47.5 KB)