Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (część I i II)

Instytucja Zarządzająca FEW przedstawiła do konsultacji część I i II projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 obejmującą propozycje opisów działań Priorytetów Programu.

Poniżej informacje o konsultacjach w ramach poszczególnych częsci dokumentu.CZĘŚĆ I - obejmująca priorytety:
 • Priorytet: 1. Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki;
 • Priorytet: 2. Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski;
 • Priorytet: 3. Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej
  w Wielkopolsce;
 • Priorytet: 4. Lepiej połączona Wielkopolska w UE;
 • Priorytet: 5. Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan (EFRR);
 • Priorytet: 6. Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) (część);
 • Priorytet 10. Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej (część).


W przypadku uwag do dokumentu prosimy o ich zgłaszanie wyłącznie drogą elektroniczną na załączonym formularzu na adres: wrpo2021-2027@wielkopolskie.pl w terminie do 27 stycznia 2023 roku.


Dokumenty:

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu FEW 2021-2027 cz. I (3.6 MB)

formularz zglaszania uwag SZOP cz. I (12 KB)
CZĘŚĆ II - obejmująca priorytety (w tym dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)
 • Priorytet: 1. Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki (dotyczy wyłącznie ZIT);
 • Priorytet: 2. Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski (dotyczy wyłącznie ZIT);
 • Priorytet: 3. Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce (dotyczy wyłącznie ZIT);
 • Priorytet: 6. Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) (część);
 • Priorytet: 7. Fundusze europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne;
 • Priorytet: 8. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR);
 • Priorytet: 9. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFS+);
 • Priorytet: 10. Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej (część);
 • Priorytet: 11. Pomoc techniczna (EFRR);
 • Priorytet: 12. Pomoc techniczna (EFS+);
 • Priorytet: 13. Pomoc techniczna (FST).


W przypadku uwag do dokumentu prosimy o ich zgłaszanie wyłącznie drogą elektroniczną na załączonym formularzu na adres: wrpo2021-2027@wielkopolskie.pl w terminie do 2 lutego 2023 roku.

Dokumenty:

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu FEW 2021-2027 cz. II (3.5 MB)

formularz zglaszania uwag SZOP cz. II (12 KB)