Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025 (8.42 MB)

Załącznik 1 – Karty projektu (3.92 MB)

Załącznik 2 – Opracowanie graficzne: opis do map (949 KB)


Komplet map można pobrać na stronie www.mobilnosc.metropoliapoznan.pl

Załącznik 3 – Raport z konsultacji społecznych (1.36 MB)


Załącznik 4 – Wzór ankiety monitoringowej (910 KB)


Załącznik 5 – Wzory formularzy ankietowych (2.10 MB)

Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/pozostale/pzmm