Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania


Zakończony         od 21-05-2018 do 07-06-2018


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z dniem 20.04.2018 roku ogłaszają nabór wniosków
o dofinansowanie projektów, konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/18 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
Typ projektu II Rozbudowa systemu tras
rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania.
Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Komunikaty   


Data publikacji: 19.10.2018

18 października 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa
Wielkopolskiego nr 5200/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.03.03.03‑IZ‑00‑30‑001/18
dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”, typ II „Rozbudowa systemu tras rowerowych
na obszarze funkcjonalnym Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014‑2020. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia alokacji w naborze.

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego 6022/2018 z 18.10.2018 zmieniająca uchwałę 5200/2018 (217 KB)

Załącznik do uchwały 6022/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 18.10.2018 - regulamin 3.3.3 - (październik) (972.8 KB)


 Data publikacji: 07.08.2018

W dniu 2 sierpnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5688/2018 w sprawie: zmiany uchwały
Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 5200/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu
Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/18 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”,
Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”, typ II
„Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia alokacji w naborze.

Uchwała ZWW 5688/2018 zmieniająca uchwałę nr 5200/2018 (217.4 KB)

Załącznik do uchwały ZWW 5688/2018 zmieniającej 5200/2018 - NOWY REGULAMIN (940 KB)

Wyniki naboru   18-10-2018 


Data publikacji: 17.04.2019


28 marca 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 546/2019, zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa

Wielkopolskiego Nr 6023/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz
listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru
Nr RPWP.03.03.03‑IZ‑00‑30‑001/18 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania
3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” typ II „Rozbudowa systemu
tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014‑2020 ze zm. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie
z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania, która stanowi Załącznik Nr 2 do przedmiotowej uchwały Nr 546/2019.
Tożsamą uchwałę przyjęła Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań w dniu 16 kwietnia 2019 r.


Uchwała 546/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 28.03.2019 (217.2 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały 546/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 28.03.2019 (222.2 KB)

Uchwała 6/2019 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 16.04.2019 (194.7 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań 6/2019 z 16.04.2019 (121.7 KB)

 Data publikacji: 29.01.2019


17 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwały:


nr 190/2019 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 5200/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie

przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.03.03.03‑IZ‑00‑30‑001/18 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym
mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF
Poznania”, typ II „Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania” realizowanego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia alokacji w naborze.


nr 191/2019 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 6023/2018 z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem
projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03‑IZ‑00‑30‑001/18 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
w ramach ZIT dla MOF Poznania” typ II „Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania”, realizowanego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+
przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania,
która stanowi Załącznik Nr 2 do przedmiotowej uchwały. Tożsamą uchwałę przyjął Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań
w dniu 24 stycznia 2018 r.


Uchwała 190/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 17.01.2019 (355.1 KB)

Regulamin konkursu - Załącznik do Uchwały 190/2019 ZWW (939.3 KB)

Uchwała 191/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 17.01.2019 (431.1 KB)

Załącznik do Uchwały Uchwały 191/2019 ZWW (299.7 KB)

Uchwała 3/2019 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 24.01.2019 (325.3 KB)Data publikacji: 26.10.2018

18 października 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 6023/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich
ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania
w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/18 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”
typ II „Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów
wybranych do dofinansowania, która stanowi Załącznik Nr 2 do przedmiotowej uchwały Nr 6023/2018. Tożsamą uchwałę przyjął
Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań w dniu  18 października 2018 r.

Uchwała Nr 6023/2018 ZWW z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy

projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania (357.6 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 6023/2018 ZWW - Lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania (301 KB)

Uchwała SMP nr 21/2018 w sprawie wyboru projektów do dofinansowania (257.6 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (218.3 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dof (1021.9 KB)

Wyniki ocen   

Informacja o zakończeniu oceny formalnej (Data publikacji: 08.03.2019)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 1 wniosek o dofinansowanie,
który został oceniony pozytywnie.

Wniosek pozytywnie oceniony formalnie zostanie oceniony merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.


Lista projektów ocenionych pozytywnie formalnie (288.0 KB)
Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej
(Data publikacji: 12.10.2018)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista projektów ocenionych merytorycznie 3.3.3 001/18 (302.2 KB)
Informacja o zakończeniu oceny formalnej
(Data publikacji: 27.09.2018)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Wszystkie wnioski zostały
ocenione pozytywnie. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów ocenionych pozytywnie formalnie (73.3 KB)
Informacja o zakończeniu oceny formalnej
(Data publikacji: 23.08.2018)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 2 wnioski o dofinansowanie. Oba wnioski zostały
ocenione pozytywnie. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów ocenionych pozytywnie formalnie (73 KB)
Wyniki oceny strategicznej ZIT
(Data publikacji: 10.07.2018)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/18 do
poddziałania Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ
projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania.

W dniu 9 lipca br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF
Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny
strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/18.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 Typ II (218.0 KB)
Uchwała nr 13/2018 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 9 lipca 2018r. - 3.3.3 Typ II (326.0 KB)Informacje o naborze


Konkurs ma charakter zamknięty.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 21 maja 2018 r. od godziny 7.30 do 7 czerwca 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 20 kwietnia 2018 r.


Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.


Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:

 

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8,

61-124 Poznań.

 

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.

 

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2018 r.

 

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

 

Na co i kto może składać wnioski


Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane jako beneficjenci Poddziałania 3.3.3 w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 4697/2017 ZWW z dnia 14 grudnia 2017 r.  (zmienionym 29 grudnia 2017 r., 22 lutego 2018 r. oraz 16 marca 2018 r.):

- Jst, ich związki i jednostki organizacyjne oraz komunalne osoby prawne.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Planuje się realizację przedsięwzięć wskazanych w SZOOP WRPO 2014+ w Działaniu 3.3, Poddziałaniu 3.3.3 (typ projektu II):

- kompleksowe projekty obejmujące co najmniej dwa spośród wskazanych niżej rodzajów projektów polegających na:

  1. Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich itp.), 
  2. Budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji następujących elementów infrastruktury transportu publicznego:
    - pasów ruchu dla rowerów,
    - parkingów B&R (wyłącznie jako element projektu).
  3. Montażu efektywnego energetycznie oświetlenia lub modernizacji oświetlenia pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, dla elementów wskazanych w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu),
  4. Budowie elementów systemów zarządzania i organizacji ruchu tj. Inteligentne Systemy Transportowe, zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej (w tym np. elektroniczne tablice informacyjne) w powiązaniu z elementami wskazanymi w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu),
  5. Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

 

W ramach konkursu realizowane mogą być wyłącznie projekty składające się co najmniej z 2 elementów inwestycyjnych wskazanych powyżej w pkt. 1-4 oraz elementu dotyczącego informacji i promocji wskazanego w pkt. 5. 

 

Zgodnie z zapisami UP, inwestycjom w infrastrukturę transportu publicznego musi towarzyszyć szeroki wachlarz działań inwestycyjnych i „miękkich” zapewniających, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej niż samochód jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji. Komponentem każdego projektu obligatoryjnie muszą być działania związane z promowaniem korzystania z  komunikacji zbiorowej, rowerowej lub ruchu pieszego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl, stronie www.zit.metropoliapoznan.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego i Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 

Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 8 100 000 PLN i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych i projektów hybrydowych na lata 2004 -2020.

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – 15%.

Niezbędne dokumenty


Data publikacji: 27.07.2018

Uwaga - 
aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.
W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).
Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)


Data publikacji: 27.04.2018

UWAGA!
IZ WRPO 2014+ informuje, że Listy poparcia mieszkańców, stanowiące załącznik nr 34 do wniosku o dofinansowanie, powinny być składane wraz z wnioskiem do Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań w formie zanonimizowanej (tj. w formie nie pozwalającej na identyfikację poszczególnych sygnatariuszy). Na końcu dokumentu należy złożyć stosowne oświadczenie potwierdzające poziom poparcia.Regulamin konkursu - Załącznik do Uchwały 190/2019 ZWW (939.3 KB) (obowiązujący od 17.01.2019 r.)

Regulamin 3.3.3 - obowiązujący od 18.10.2018 r. (972.7 KB) (NIEAKTUALNY)
Regulamin 3.3.3 typ 2 (NIEAKTUALNY)
1. Warunki Formalne w ramach WRPO 2014+
2. Kryteria Wyboru Projektów w ramach Działania 3.3, Poddziałania 3.3.3.
3. Podręcznik użytkownika LSI2014 wersja 1.4.

3.1. Regulamin Użytkownika LSI2014+.
4. Wzór wniosku o dofinansowanie.
5. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa Poddziałanie 3.3.3).
5. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa Poddziałanie 3.3.3).
6. Wzór umowy o dofinansowanie.

6.1. Załącznik do umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków.
7. Metodyka szacowania emisji gazów cieplarnianych.
8. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
9. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko.
10. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko.
11. Załącznik nr 3 do wniosku - Oświadczenie o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
12. Załącznik nr 2 do wniosku - wzór Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000
13. Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000.
14. Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu.
15. SPA 2020 Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020.
16. Strategia EUROPA 2020.
17. Niebieska Księga (Infrastruktura drogowa).
18. Niebieska Księga (Sektor Transportu Publicznego).
19. Wytyczne Komisji Europejskiej opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.
20. Załącznik nr 14 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
21. Załącznik nr 14 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu.
22. Załącznik nr 21 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji.
23. Załącznik nr 31 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie.

24. Załącznik nr 36 do wniosku - Oświadczenia Partnera.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na niniejszej stronie internetowej, stronie www.zit.metropoliapoznan.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego i Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.


Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:
Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.Data publikacji: 20.04.2018

Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ogloszenia-naborow-wnioskow/konkurs-nr-rpwp-03-03-03-iz-00-30-001-18