Informacja dla potencjalnych beneficjentów konkursu do poddziałania 7.2.3.

W związku z trwającym konkursem do poddziałania 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania, dla którego nabór trwa do 6 września br. Stowarzyszenie Metropolia Poznań pełniąca rolę IP WRPO 2014+ w zakresie wdrażania Strategii ZIT dla MOF Poznania informuje o możliwości zorganizowania indywidualnych konsultacji dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych aplikacją w ramach konkursu. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr telefonu 61 669 80 54.

Jednocześnie przypominamy, że na podstronie naboru publikowane są najczęsciej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.

Data publikacji: 19.07.2019