Konferencja w Czerwonaku

W dniu 19 września br. Urząd Gminy Czerwonak zorganizował konferencję w ramach projektu „Węzeł przesiadkowy Czerwonak” finansowanego ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania. Podczas spotkania można było wysłuchać ciekawych prelekcji dotyczących promowania niskoemisyjnych form przemieszczania się i inwestycji z tym związanych.

Konferencję otworzył Wójt Gminy Czerwonak Pan Jacek Sommerfeld. Następnie Pan Bogdan Frąckowiak pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań do spraw Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w imieniu Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Wojciecha Jankowiaka oraz w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań przedstawił genezę powstania oraz perspektywy rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Zastępca Gminy Czerwonak Pan Janusz Andrzejewski zaprezentował inwestycje okołodworcowe Gminy Czerwonak wsparte w ramach ZIT. W dalszej części konferencji przedstawione zostały prezentacje dotyczące koncepcji tworzenia węzłów przesiadkowych w ramach ZIT oraz rozwiązań niskoemisyjnych zastosowanych w Firmie Solaris.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Radni Gminy, dyrektorzy i przedstawiciele szkół, prezesi i dyrektorzy firm, pracownicy Gminy, seniorzy, mieszkańcy Gminy.

Gmina Czerwonak realizuje cztery projekty dotyczące wspierania strategii niskoemisyjnych, w tym mobilności miejskiej, w ramach których powstaną cztery punkty przesiadkowe przy przystankach kolejowych: „Węzeł przesiadkowy Czerwonak”, „Węzeł przesiadkowy Owińska”, „Węzeł przesiadkowy Bolechowo”, „Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle”. Obiekty te wyposażone będą w parkingi Park&Ride, Bike&Ride, wiaty przystankowe, systemy informacji pasażerskiej. Ponadto gmina planuje zakup 3 autobusów niskoemisyjnych, które będą dowozić pasażerów do węzłów przesiadkowych, a ich rozkład będzie dostosowany do rozkładu jazdy pociągów. Istotnym elementem tych projektów jest także budowa ponad 8 km ścieżek rowerowych, w tym ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie, czy ulicy Obornickiej w Bolechowie. Korzyści płynących z tych inwestycji jest wiele, przede wszystkim zwiększy się integracja różnych środków transportu, skróci się czas dojazdów do pracy i szkoły, a zwiększeniu ulegnie udział przejazdów transportem publicznym oraz bezpieczeństwo podróżowania.

Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 19 mln zł z Unii Europejskiej w ramach ZIT dla MOF Poznania ze środków WRPO na lata 2014-2020.

Utworzone punkty przesiadkowe razem z połączeniami kolejowymi funkcjonującymi w ramach Poznańskiej Kolej Metropolitalnej (PKM) z pewnością zachęcą osoby dojeżdżające na co dzień do Poznania z gmin Metropolii Poznań, w tym Gminy Czerwonak, do zamiany środka transportu z samochodu na pociąg.