Szkolenie z „Prawidłowego udzielania zamówień oraz rozliczania projektów w ramach Osi Priorytetowej 7,8 i 9 WRPO 2014+” – czwartek 28 marca 2019 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w piątek 28 marca 2019 r. szkolenie dla beneficjentów WRPO 2014+ - „Prawidłowe udzielanie zamówień oraz rozliczanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 7,8 i 9 WRPO 2014+”.

Więcej informacji oraz rejestracja na szkolenie - na portalu WRPO.