Szkolenie z „Prawidłowej realizacji projektu objętego dofinansowaniem w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 WRPO 2014+” – środa 20 lutego 2019 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w środę 20 lutego 2019 r. szkolenie dla beneficjentów WRPO 2014+ - „Prawidłowa realizacja projektu objętego dofinansowaniem w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 WRPO 2014+”.

Więcej informacji oraz rejestracja na szkolenie - na portalu WRPO.