Szkolenie z „Prawidłowej realizacji projektu objętego dofinansowaniem w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 WRPO 2014+” – środa 26 września 2018 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w środę 26 września 2018 r. szkolenie dla beneficjentów WRPO 2014+ - „Prawidłowa realizacja projektu objętego dofinansowaniem w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 WRPO 2014+”.


Spotkanie odbędzie się o godz. 10.00. w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 (Sala Sesyjna, parter).

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady rozliczania projektów, wymogi dotyczące udzielania zamówień publicznych oraz zagadnienia dotyczące kontroli finansowo-rzeczowej realizacji projektu.

Mimo że szkolenie jest organizowane przez UMWW dla wszystkich beneficjentów WRPO, w sposób szczególny zachęcamy do uczestnictwa przedstawicieli beneficjentów wszystkich działań realizowanych w ramach ZIT dla MOF Poznania.


Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu – nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie WRPO 2014+.