Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów poddziałań 8.1.4, 8.3.4 i 9.3.4 - edukacja ogólna i zawodowaStowarzyszenie Metropolia Poznań oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zapraszają w poniedziałek 15 stycznia 2018 roku na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+. Szkolenie dotyczyć będzie poddziałań: 8.1.4 Typ II, 8.3.4 Typ II oraz 9.3.4.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym w dniu 28 listopada 2017 r. konkursami dla poddziałań:

  • 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu II. Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach podstawowych i ponadpodstawowych).
  • 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych).
  • 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Podczas szkolenia zostanie omówiona m.in. dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt: Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), oraz dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych.


Szkolenie odbędzie się w Poznaniu w poniedziałek 15 stycznia 2018r. od godz. 10.00 w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, sala B 309-310 (III piętro). Wejście do budynku od strony ul. Estkowskiego.


Zainteresowanych szkoleniem serdecznie zapraszamy. Nie ma konieczności wcześniejszego wysyłania zgłoszeń - potwierdzenie obecności na szkoleniu zostanie zapewnione poprzez wpis na listę obecności w dniu szkolenia.

Program spotkania jest dostępny na podstronie dotyczącej szkolenia.

Skontaktuj się z nami
Stowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8
61-124 Poznań
tel. 61 669 80 52, fax. 61 669 80 55
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl
Fundusze EuropejskieRzeczpospolita PolskaSamorząd Województwa WielkopolskiegoUnia Europejska