Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców projektów dot. poddziałań 8.1.4 (typ II) oraz 8.3.4 (Typ I)

Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zapraszają w poniedziałek 25 marca 2019 roku na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+. Szkolenie dotyczyć będzie poddziałań: 8.1.4 oraz 8.3.4.


Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonymi w dniu 26 lutego 2019 r. konkursami dla poddziałań:

  • 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu II. Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych)
  • 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych).


Podczas szkolenia zostanie omówiona m.in. dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt: Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+).

Szkolenie odbędzie się w Poznaniu w poniedziałek 25 marca 2019r. o godz. 10.00 w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, sala B 309-310 (III piętro).

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 21 marca br. wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział” na podstronie szkolenia.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Więcej informacji o szkoleniu oraz wskazówki dot. dojazdu można uzyskać na podstronie szkolenia:

Spotkanie dla potencjalnych beneficjentów poddziałań 8.1.4 i 8.3.4